google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Lãnh đạo đội nhóm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Diêu Hòa Bình (Yao Heping)

      Giáo sư kỹ sư cấp cao, kế toán kiểm toán cao cấp ở Trung Quốc

      Cố vấn pháp lý cho các doanh nghiệp đã đăng ký

      Thầy hướng dẫn, giáo sư bán thời gian của trường đại học

      Chuyên gia được hưởng các khoản phụ cấp đặc biệt từ Quốc Hội

      Là đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Huy kỳ thứ ba, là Ủy viên Ủy Ban Tài Chính tỉnh An Huy

      "Doanh nhân tư nhân xuất sắc chăm lo yêu mến nhân viên toàn quốc (Bộ Nhân lực và An ninh xã hội, Liên đoàn Công thương Trung Quốc và Tổng Công đoàn Quốc Gia)

      Là người đi đầu trong học thuật và kỹ thuật tại tỉnh An Huy (Chính quyền tỉnh An Huy)

      Doanh nhân ưu tú tại tỉnh An Huy (Chính quyền tỉnh An Huy)

      Nhân tài dẫn dắt kỹ thuật tỉnh An Huy,  (Ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh An Huy, Sở tài nguyên nhân lực và đảm bảo xã hội tỉnh, Ủy ban cải cách và phát triển tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh)

      Kế hoạch hỗ trợ đặc biệt đầu tiên dành cho các nhà lãnh đạo sáng tạo đợt đầu ở tỉnh An Huy (Ban tổ chức của Tỉnh ủy An Huy)

      Lao động kiểu mẫu tỉnh An Huy, Lao động kiểu mẫu hệ thống công nghiệp nhẹ Toàn Quốc (Chính quyền tỉnh An Huy, Bộ Nhân lực và Xã hội)

     Giải thưởng cống hiến kiệt xuất trong Khoa học và Công nghệ thành phố Hợp Phì(chính quyền thành phố Hợp Phì)


Đội ngũ ưu tú

      Độ tuổi trung bình của nhân viên An Lợi (Anli) là 29 tuổi, các nhân viên có trình độ học vấn cao, và cơ cấu bậc thang hợp lý, cho thấy đây là một doanh nghiệp năng động và có chí tiến thủ.

      Công ty có hơn 70 người có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, hơn 1.000 có trình độ cao đẳng và đại học, nhân viên có danh hiệu cao khoảng 40 người.

      Nhân viên khoa học và công nghệ của Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm hơn 40% tổng số lượng nhân viên, nhân viên nghiên cứu phát triển kỹ thuật khoảng 400 người.

      Hầu hết các nhân viên cốt cán của của Công ty có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và quản lý da tổng hợp polyurethane (PU), họ có kỹ năng thành thục, kinh nghiệm phong phú, họ là một đội ngũ dám đổi mới, tiếp thu cái mới.返回顶部