google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html


Khái niệm quản lý nguồn nhân lực An Lợi (Anli)

 Một tư tưởng chỉ đạo
       lấy con người là gốc, tạo ra cơ hội cho nhân viên, nguồn tài nguyên về nhân lực là nguồn tài nguyên đứng đầu của doanh nghiệp

 Mục tiêu tăng trưởng "Lưỡng Đại" và "Lưỡng đồ"
       Dốc sức tăng trưởng đồng thời "Bộ não (não đại)" và "túi tiền (khẩu đại)" của nhân viên Công ty An Lợi (Anli)

       Dốc sức cho nhân viên "tiền bạc (tiền đồ)" và "tương lai tươi sáng (tiền đồ)"

 Ba phú ông khá giả
       Tạo ra ba phương diện "Kiến thức, Tiền bạc, Tinh thần"

 Bốn khái niệm dùng người lớn

       Cạnh tranh công bằng, lựa chọn mặt tốt
       đánh giá toàn diện đức tính, năng lực, cần cù, thành tích
       biết dùng người đúng vị trí, giúp họ thể hiện tài năng
       định hướng hiệu suất, khuyến khích và hạn chế

 Năm Công trình lớn
       Công trình đa nguyên hóa khi tính toán lương bổng và phúc lợi
       Công trình tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên
       Công trình nâng cao tố chất của nhân viên
       Công trình quy hoạch phát triển nghề nghiệp của nhân viên
       Công trình chăm sóc nhân viên


Khái niệm nhân văn của An Lợi (Anli)

      Coi trọng cả "nguồn vốn tiền tệ" và "nguồn vốn nhân lực"

      Hiểu đầy đủ, quan tâm, tôn trọng, yêu thương, tin tưởng và chia sẻ với nhân viên

     khiến cho nhân viên trở thành suối nguồn của sức sáng tạoPhương chăm về nguồn tài nguyên nhân lực của An Lợi (Anli)

    không chỉ sản xuất các sản phẩm ưu tú, mà còn đào tạo ra đội ngũ nhân viên xuất sắc, xây dựng một thể vận mệnh chung về lợi ích giữa nhân viên với doanh nghiệp, giúp nhân viên và doanh nghiệp cùng trưởng thành và phát triểnQuan niệm nhân tài của An Lợi (Anli)

      Quan điểm về nhân tài của chúng tôi là ưu tiên sử dụng các nhân viên muốn làm việc, chịu làm việc, làm thành công công việc, khiến cho những người muốn làm việc có cơ hội, người biết làm việc có vũ đài, người làm thành công công việc có chỗ đứng. Xét cụ thể, những nhân viên có các đặc điểm sau sẽ được chúng tôi xem trọng.返回顶部