google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Quản lý xuất sắc Doanh nghiệp thông minh

Quản lý hạng nhất    Doanh nghiệp thông minhCông ty vinh dự đạt được “Giải thưởng thành quả sáng tạo hiện đại hóa quản lý doanh nghiệp nhà nước”, là doanh nghiệp nhận được “Giải thưởng chất lượng chính phủ tỉnh An Huy” và “giải thưởng chất lượng quốc gia”  của Công ty. Là " Doanh nghiệp tuân thủ hợp đồng trọng chữ tín Quốc Gia”, thông qua hệ thống đánh giá quản lý dung hòa lưỡng hóa (thông tin hóa và công nghiệp hóa) quốc gia, bốn lần nhận được danh hiệu vinh dự “Thương hiệu xuất khẩu hàng đầu An Huy”, sản phẩm nhận được sự tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước.


   Công ty phát triển rộng các phương pháp quản lý tiên tiến như  quản lý 9S, quản lý chất lượng toàn diện, sản xuất đúng giờ, sản xuất tinh gọn hóa, đặt hàng quy mô lớn, quản lý nhanh nhẹn, quản lý mục tiêu v.v.

   Công ty đã đưa vào "Chuẩn tắc đánh giá hiệu suất vượt trội" GB / T19580 và "Thực thi chỉ nam chuẩn tắc đánh giá hiệu suất siêu việt GB / Z 19579 “, tích lũy phát triển mô hình quản lý thực hiện đánh giá hiệu suất vượt trội", tích cực triển khai việc quản lý các mô hình hiệu suất cao.

   Công ty đã đạt được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO14001, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001, chứng nhận sản phẩm nhãn môi trường ISO14024 Trung Quốc và thiết lập hệ thống quản lý doanh nghiệp tốt.


Hòa hợp lưỡng hóa (thông tin hóa và công nghiệp hóa)      Công xưởng thông minh

      Công ty tích cực xúc tiến  tự động hóa, thiết lập thông tin hóa và chức năng hóa, nổ lực thành lập quản lý hiệu quả cao, hệ thống vận hành sản xuất theo quy phạm khoa học


返回顶部