google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Thương hiệu cổ phần An Lợi (Anli)


 Thương hiệu do các ký tự và hình ảnh của chữ tiếng Trung và tiếng Anh hợp thành. Màu sắc chính của thương hiệu là màu xanh lam, có nghĩa là khoa học công nghệ, hàng đầu, hiện đại, tương lai và toàn cầu hóa.

Tiếng Trung và tiếng Anh của "ANLI" đại diện việc Công ty được thành lập tại "An Huy", thiết bị sản xuất da tổng hợp và công nghệ kỹ thuật có nguồn gốc từ "Ý", thứ hai là tượng trưng cho sự theo đuổi "an toàn", "ổn định", "đạt lợi nhuận" và" Đại cát đại lợi ". Toàn bộ hình ảnh phản ánh việc dán khô trong sản xuất da tổng hợp. "Hình vuông không đóng kín hoàn toàn" Hình ảnh tượng trưng cho "da tổng hợp", đồng thời có thêm ý nghĩa "Mở cửu, tự do”; hình ảnh “Hình bán nguyệt đóng hoàn toàn " tượng trưng cho "Trái đất", ngụ ý rằng Công ty An Lợi (Anli) hòa nhập vào thế giới, hướng về Toàn cầu.

Hiện tại, thương hiệu được đăng ký trong 14 loại danh mục tại Trung Quốc, và đã được lần lượt đăng ký quốc tế tại 46 Quốc Gia bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Ai Cập v.v.


Văn hóa doanh nghiệp Cổ phần An Lợi (Anli)

      An Lợi (Anli) dựa vào chiến lược để dẫn dắt sự phát triển, dựa vào chế độ quản lý doanh nghiệp,dựa vào văn hóa để đoàn kết nhân viên. Thông qua việc thực hành liên tục về văn hóa doanh nghiệp và các khái niệm tiên tiến, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định và lành mạnh của Công ty.
Định hướng giá trị    Khởi động văn hóa


     Sứ mệnh của Công ty

      Tạo ra cơ hội cho nhân viên, tạo ra giá trị cho khách hàng, tạo ra lợi nhuận hồi đáp cổ đông, tạo ra tài phú cho xã hội.

          Vật liệu hoàn hảo      Đổi mới cuộc sống.


     Tầm nhìn doanh nghiệp

      Phấn đấu trở thành Công ty vật liệu tổng hợp Polyurethane (PU) ưu tú nhất thế giới.


     Giá trị cốt lõi

      Định hướng thị trường, nhanh nhẹn hiệu quả, liên tục đổi mới, theo đuổi sự ưu việt, tinh thần đồng đội.


     Nguyên tắc phát triển

      Phát triển với chất lượng tốt và tốc độ nhanh; Tốc độ, hiệu quả, chất lượng và quy mô điều hòa sự phát triển; Phát triển chuyên sâu, phát triển đổi mới, phát triển hài hòa.


     Tinh thần doanh nghiệp

      Không ngừng đổi mới    Theo đuổi sự siêu việt.

 

     Phương châm quản lý

      Quản lý nội bộ, nắm chặt thị trường; Quản lý nhanh, vận doanh hiệu quả cao.

  

     Khái niệm lợi ích

      Lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và lợi ích sinh thái hài hòa và thống nhất.

 

     Quan niệm toàn cục

      Toàn cục là quan trọng nhất, hài hòa là tốt đẹp nhất.


     Quan niệm sinh tồn
       Mãi thận trọng, như đi trên lớp băng mỏng.


     Khái niệm hợp tác

        Lấy chữ tình làm phương châm sống, lấy chữ thành làm phương châm hành động, lấy chữ tín để kinh doanh.
返回顶部