google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Chất lượng chuyên nghiệp Cho thấy thực lực

Chất lượng chuyên nghiệp

Quan niệm thương hiệu

       Chiến lược thương hiệu là một biện pháp quan trọng để Công ty dùng thương hiệu để cạnh tranh, và đó là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để thu được lợi nhuận và giá trị khác nhau Thông qua tăng cường chiến lược của doanh nghiệp để gia tăng sức ảnh hưởng và sức cạnh tranh tổng hợp của Công ty.

   

Chiến lược thương hiệu Cổ phần An Lời (Anli)


      Theo hướng dẫn của chiến lược thương hiệu, Công ty vẫn luôn tuân thủ các ý tưởng và hành vi kinh doanh tốt, cố gắng nâng cao chất lượng, chủng loại, phẩm chất và phẩm cách, không ngừng mở rộng độ nổi tiếng thương hiệu của Công ty, nâng cao niềm tin thương hiệu, tăng uy tín thương hiệu của Công ty.

Quan điểm “ Ngũ Phẩm” của Cổ phần An Lợi


Dẫn đầu bắt nguồn từ công nghệ,  phẩm chất bắt nguồn từ thực lực

      Công ty có một nền tảng phân tích và kiểm định hàng đầu quốc tế, được trang bị Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ -GCMS, Sắc ký lỏng hiệu năng cao, máy quang phổ ICP, máy quang phổ hồng ngoại, máy đo nhiệt lượng quét vi sai, máy phân tích nhiệt động, máy đo vạn năng điện tử điều khiển vi máy, máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi, máy kiểm tra độ bền trong nhiệt độ cực thấp, phòng thí nghiệm chống cháy và các thiết bị, máy phân tích kiểm nghiệm với trình độ hàng đầu quốc tế, có hiệu quả trong việc thỏa mãn tính chất vật lý và tính chất hóa học của nhựa polyurethane (PU) và da tổng hợp polyurethane (PU), để phân tích kiểm định tính năng bảo vệ môi trường của formaldehyd, kim loại nặng, crom hóa trị sáu và phthalates v.v… Đây là một trong những trung tâm kiểm định, đồng hồ và thiết bị phân tích đầy đủ nhất, phẩm chất tiên tiến nhất trên toàn cầu


 


Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển to lớn và đầy đủ ánh sáng返回顶部