google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Mô hình sinh thái điển hình Tấm gương bảo vệ môi

Mô hình sinh thái điển hình

   

   

Kiểu mẫu sinh thái xanh


Công ty tích cực sử dụng thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên liệu mới và kỹ thuật mới, ra sức nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm sinh thái xanh, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và cải tiến nâng cấp sản phẩm, Dẫn đầu ngành nghề da tổng hợp PU quốc tế về ngành công nghiệp chế tạo hạ lưu phát triển theo hướng sinh thái xanh.

Công ty được Bộ Công nghiệp và Công Nghệ Thông Tin công nhận là “nhà máy xanh cấp Quốc gia”,”Doanh nghiệp kiểu mẫu thiết kế sản phẩm công nghiệp xanh cấp quốc gia” , vinh hạnh nhận được “Giải thưởng ưu tú tiêu chuẩn bảo vệ môi trường “ được Trung tâm phát triển tài nguyên môi trường Bộ Môi Trường Sinh Thái Quốc Gia bình chọn, là một trong số những doanh nghiệp đạt được hệ thống quản lý môi trường Trung Quốc ISO14001 , chứng nhận về sản phẩm tiêu biểu môi trường Trung Quốc ISO14024, và chứng nhận về da tổng hợp sinh thái Trung Quốc, được Sở Môi Trường Sinh Thái tỉnh An Huy bình chọn là  “Doanh nghiệp thành tín bảo vệ môi trường tỉnh An Huy”.

Sản phẩm đạt đến các tiêu chuẩn EU như REACHROHSOeko-Tex100、EN71-3、EN14362-1、EN1122、DIN53314、EN1810、DIN38407-13、DIN53313、DIN53315、EN2006/122/EC、EN2005/69/EC v.v…

Từ khi được thành lập, Công ty luôn theo đuổi quan niệm “ Bảo vệ sinh thái, phát triển khoa học” quán triệt phương châm của hệ thống quản lý môi trường ISO14001, tích cực đề xướng “ sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn”, Thay đổi nền kinh tế tuyến tính một chiều thành nền kinh tế lưu động tuần hoàn khép kín, song song với quá trình phấn đấu tăng trưởng lợi ích kinh tế liên tục, Công ty cố gắng tối đa hóa sự đóng góp cho lợi ích xã hội.


Kiểu mẫu sinh thái     Tấm gương bảo vệ môi trường


  Công xưởng xanh quốc gia (Bộ Công Nghiệp Và Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia)

  Doanh nghiệp kiểu mẫu toàn quốc về thiết kế sản phẩm xanh (Bộ Công Nghiệp Và Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia)

  Doanh nghiệp tiến bộ về tiết kiệm năng lượng tỉnh An Huy (được Chính phủ tỉnh An Huy biểu dương 4 lần)

  Doanh nghiệp thành tín bảo vệ môi trường tỉnh An Huy (Sở sinh thái và môi trường tỉnh An Huy)

  Doanh nghiệp kiểu mẫu về sản xuất sản phẩm sạch tỉnh An Huy (Ủy ban thông tin kinh tế tỉnh An Huy)

  Tập thể tiên tiến về bảo vệ môi trường thành phố Hợp Phì (Cục bảo vệ môi trường thành phố Hợp Phì)

  Doanh nghiệp thành tín về bảo vệ môi trường thành phố Hợp Phì)

  thông qua chứng nhận hàng dệt may uy tín Oeko-Tex Standard 100 và là doanh nghiệp được "Chứng nhận nhãn sinh thái quốc tế "


Công ty cổ phần An Lợi (Anli) kiên trì sự hài hòa thống nhất về lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và lợi ích sinh tháiKhu công nghiệp An Lợi kiểu hoa viên

返回顶部