google-site-verification: googlee8a2d617c922e372.html

Kỹ thuật sáng tạo Kiệt xuất trong ngành

Kỹ thuật sáng tạo

Công ty là một doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm quốc gia, Trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp được Quốc Gia chứng nhận, có Trạm công tác nghiên cứu sau tiến sĩ cấp Quốc Gia, là doanh nghiệp kiểu mẫu sở hữu trí tuệ quốc gia, có khả năng tự chủ đổi mới hàng đầu thế giới. Hiện nay là một trong những trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật sản phẩm với thiết thị thử nghiệm đầy đủ nhất, tiên tiến nhất trong khai thác kỹ thuật đồng ngành trên toàn cầu.
Công ty tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như vật liệu tổng hợp polymer tiên tiến , vật liệu nano mới, da tổng hợp polyurethane (PU) có chức năng sinh thái, chủ yếu tạo ra bước đột phá trong các công nghệ chính và phổ biến như chức năng cấu trúc và ứng dụng tích hợp của da tổng hợp polyurethane (PU) và vật liệu tổng hợp, tích cực phát triển kỹ thuật công nghệ đặc tính ứng dụng của nước, và khi không có chất dung môi, cố gắng thực hiện việc sản xuất carbon thấp và thân thiện môi trường, không ngừng nâng cao tính tổng hợp, thời trang thịnh hàng rộng rãi, tiêu hao tài nguyên ít, bảo vệ môi trường và xanh hóa, có các sản phẩm vật liệu tổng hợp polyurethane (PU) với quyền tự chủ trong sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự Tiến độ và chuyển đổi và nâng cấp của kỹ thuật có liên quan đến ngành da tổng hợp polyurethane (PU) toàn cầu.


Công ty nằm tại nơi mệnh danh là thành trì khoa học và giáo dục của Trung Quốc đó là Hơp Phì tỉnh An Huy, là “Doanh nghiệp kiểu mẫu nghiên cứu ngành nghề tỉnh An Huy” Dựa vào nguồn lực khoa học và giáo dục phong phú của Hợp Phì, Công ty đã triển khai mô hình kinh doanh nghiên cứu nhất thể hóa giữa sản xuất- học tập- nghiên cứu. Trong các lĩnh vực như khi đổi mới kỹ thuật, hợp tác dự án, bồi dưỡng nhân tài, đã tiến hành triển khai hợp tác với nhiều trường đại học và học viện như :Đại học Công Nghệ Trung Quốc, Viện nghiên cứu Khoa Học Vật Chất Hợp Phì thuộc Học Viện Khoa Học Trung Quốc, Đại học Công Nghiệp Hợp Phì, Đại học An Huy, học viện Hợp Phì, Đại học kiến trúc An Huy, Đại Học Khoa Học và Công Nghệ An huy, Đại học Công nghệ Thiểm Tây v.v… đã tiếp thu toàn diện nguồn trí tuệ, nguồn nhân tài, nguồn kỹ thuật, để không ngừng tăng cường năng lực đổi mới của doanh nghiệp, thúc đẩy Công ty phát triển nhanh và tốt.
Sáng tạo khoa học kỹ thuật   Dẫn hướng tương lai


返回顶部